Begeleiding organisaties

 

Een vitale organisatie is een bewuste organisatie met bewuste mensen.
Het bruist en stroomt er. Er wordt plezier ervaren in het werk, er worden daadkrachtige keuzes gemaakt, mensen weten elkaar te vinden en elkaars kwaliteiten te benutten, ieder vanuit een eigen plek. De organisatie weet of het bestemming heeft en wat de bestemming is. Er wordt op een heldere manier gecommuniceerd, open en kwetsbaar. Het draait er niet zozeer om de professionele houding maar om het mens zijn, levenskunst verstaan en authentiek zijn, Er wordt echt gekeken, niet alleen naar de feiten maar ook naar de minder zichtbare lagen die vaak meespelen.

En iedereen draagt waar mogelijk verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag (overlevingsmechanismen), persoonlijke ontwikkeling om het beste van zichzelf te geven aan de organisatie als geheel.

 

Utopie?

Het creëren van een vitale organisatie is niet alleen een doel of een begerenswaardige stip op de horizon, maar kan ook werkelijkheid worden. De tevreden opdrachtgevers willen graag delen wat de transformatie die zij hebben meegemaakt heeft betekend voor henzelf en de organisatie. Persoonlijk, en met de wens dat meer organisaties een kwantumsprong zullen maken.

Het klinkt misschien vreemd, maar levenskunst staat aan de basis van een vitale organisatie.

 

De praktijk

Alle binnen uw organisatie voorkomende (en steeds terugkerende) situaties, problemen en vraagstukken hebben een oorzaak. Soms heel praktisch en zichtbaar, maar vaker onzichtbaar en op een diepere laag. Het zijn de vraagstukken die niet vragen om concrete oplossingen maar om een ruimte waarin inzicht komt, erkenning en transformatie kan ontstaan. Hoe waar deze woorden ook zijn, het klinkt voor mensen buiten ons vakgebied wollig en geeft nog weinig beeld van wat dit concreet betekent.

Laten we er geen doekjes om winden. Voorheen vertelden we elkaar dat verandering de enige constante was. Vandaag komen de veranderingen met zo’n hoog tempo op ons af dat leiding geven in deze sterk veranderende en uiterst complexe wereld vraagt om totaal nieuwe manieren van kijken (paradigma-verschuiving) en handelen. We voelen het, de urgentie dringt zich op en tegelijk blijven we ad hoc reageren op de ons bekende manieren (downloaden).

 

Wat nu?

Er is een natuurlijke weg van verandering en transformatie. Gewoon omdat deze er in de natuur reeds is. Niet bedacht door het hoofd en ook niet de laatste trend op gebied van verandermanagement waarmee we,  goed bedoeld, downloaden met een nieuwe verpakking eromheen. 

Ik heb mij in deze weg verdiept, ken de ingrediënten en ga bij elke organisatie opnieuw op onderzoek hoe we samen de potentie die er is kunnen ontsluiten.

 

Een beeld van het proces

De eerste stap is het in beeld brengen wat de symptomen van de organisatie op een diepere laag betekenen en wat de organisatie nodig heeft.

Er ontstaat een helder beeld door gesprek, het elkaar werkelijk ontmoeten, observaties en door inzet van een of meerdere organisatieopstelling(en).

Coaching wordt daar waar nodig ingezet. Er komt beweging op gang waardoor mensen aan het denken worden gezet over hun plek, bijdrage, eigen wensen en de verwachtingen van de omgeving. Niet zelden komt talent boven drijven, vertrekken mensen die niet meer op de goede plek zijn en komen de personele vraagstukken aan het licht die eerder onbedoeld vitaliteit blokkeerden.

Iedereen wordt een nieuwe kijk aangeboden op zichzelf en de wereld om zich heen (team coaching). Er wordt levenskunst aangeboord: het nemen van eigen regie, inzicht in persoonlijke belemmeringen en kwaliteiten, verantwoordelijkheid voor je eigen bril en gedrag, kwetsbaar durven opstellen, het niet mogen weten, samen op zoek gaan, mogen experimenteren en leren etc.

De team coaching zal gericht zijn op ontmoeten, delen en anders kijken. De begeleiders gebruiken daarbij ook de meest effectieve instrumenten uit de wereld van het theater. Geen rollenspellen, maar ons lichaam inzetten om zintuigen wakker te schudden en verstand en gevoel te integreren. Weer leren leven en werken in een natuurlijk ritme. Waardoor we sneller, effectiever en creatiever zijn en vooral ongezonde spanning en aan elkaar opgelegde druk uit de organisatie weg laten vloeien.  

Door dit proces ontstaan er relaties tussen mensen van een andere kwaliteit. Niet alleen met mensen van het eigen team maar ook met mensen van andere delen van de organisatie zodat er een aanzet wordt gegeven om multidisciplinair te gaan werken.

Er ontstaat een nieuwe infrastructuur: ontmoetmomenten, fysieke plekken om te bezinnen, nieuwe relaties die wij gaan voeden met nieuwe werkvormen (bron: Theory U – Otto Scharmer).

Werkvormen die we verkennen met situaties, projecten en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Concreet, toepasbaar, vanuit co-creatie én leuker!

Uiteindelijk heeft iedereen zicht op zichzelf, de ander, de organisatie en is de klant of de bestemming meer dan ooit in beeld. Iedereen heeft kennis en ervaring opgedaan met de natuurlijke weg van creatie en transformatie. Het stroomt weer………..en zal moeiteloos en met plezier onderhouden kunnen worden omdat eenmaal bewust van de nieuwe mogelijkheden de weg terug alles behalve aantrekkelijk is.

Elke reis begint met een eerste stap.
Zullen we elkaar een keer ontmoeten?