Geïnspireerd communiceren

 

pas als mijn hart spreekt

krijgt het jouwe ogen

geschreven tekst verbleekt

voel me moeiteloos bevlogen

 

Er gewoon staan, zonder spanning, zonder angst, zonder zorgen: voor een groep spreken, actief meedoen in het werkoverleg, jezelf aan klanten laten zien…..niet voor iedereen is dat even eenvoudig.
Waar in jou liggen er hindernissen? Jezelf laten zien, zonder versieringen, met een verhaal, een presentatie, een boodschap of gewoon met een vraag. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?

In onze onalledaagse en zeer persoonlijke training gaan we met een kleine groep op zoek naar inspiratie, de adem, waarmee je jezelf in je kracht kan zetten en moeiteloos nieuwe ontmoetingen met je ‘gehoor’ aan kunt gaan.

 

Drie stappen

  1. In het eerste dagdeel gaan we na vanuit welke achtergrond je nu opereert. Hoe werkt het gezin waarin jij bent opgegroeid door in jou en je communicatie met de wereld om je heen? Waar liggen mogelijkheden, belemmeringen en hulpbronnen? Wij ervaren steeds weer dat deelnemers in deze eerste sessie nieuwe ruimten in zichzelf ontdekken.
  2. Dagdeel twee staat in het teken van een intensieve verkenning van je lichaam. Aan de hand van de bewegingsleer afkomstig uit de theaterwereld gaan we ontdekken hoe we met ons lichaam werken. Wat is onze basishouding en hoe komt die over? We ontdekken nieuwe mogelijkheden om onszelf te presenteren en dat levert vaak verrassende inzichten op. We gaan ook in op een basisbenadering bij het maken van een presentatie waarin eenvoud en authenticiteit centraal staan.
  3. Het laatste dagdeel wordt gewijd aan een presentatie die je zelf gaat maken en die we aan elkaar gaan laten zien. We gaan ontdekken dat je op een geïnspireerde manier kan communiceren met elkaar. Moeiteloos. We borgen met elkaar alle ontdekkingen en ervaringen zodat je deze in jouw praktijk verder uit kunt bouwen.

 

Extra stap

Na de drie dagdelen heb je voldoende bagage om aan de slag te gaan. Indien gewenst organiseren we een terugkomdag voor alle deelnemers of plannen we een individuele terugkomsessie om stil te staan bij je ervaringen in de praktijk.


Wat het voor jou kan opleveren

Deze training en coaching steunt je om op een nieuwe manier aanwezig te zijn wanneer je communiceert. Er ontstaat balans en rust in je totale presentatie: vertrouwd maar ook nieuw, dezelfde jij maar toch anders. De methodieken waarmee je dat leert zijn krachtig in hun eenvoud en zeer doeltreffend. Een investering die doorwerkt op meer gebieden in je leven dan communicatie alleen.


Werkwijze

De training vindt plaats onder leiding van twee trainers/coaches die elk een eigen expertise inbrengen.
Veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop.
Onze voorkeur gaat uit naar het werken in het kleinste theater van Nederland, Kleintheater Zwaan in Gouda, maar kan ook in-company of in overleg op andere gewenste locaties verzorgd worden.

Trainers

Peter Meijer (Eckstein Maakwerk) en Sandra van Hoof werken als sinds 1995 samen. Telkens blijkt weer het bijzondere synergetisch effect in alle projecten die zij inmiddels samen hebben uitgevoerd in grote en kleine organisaties. Hun intensieve ervaring op het gebied van verandermanagement, theaterregie, coaching, begeleiden van opstellingen en (lichaam)gericht acteren maakt hen tot een sterk en betrouwbaar team.