Lichaamsgerichte coaching 

Lichaamsgerichte coaching maakt dat we in onze praktijk vanuit een holistische visie kunnen werken: fysiek (lichaam), mentaal (hoofd), emotioneel (hart) en spiritueel (ziel) vormen een dynamisch geheel en zijn nauw met elkaar verbonden. 

We werken niet specifiek vanuit de klacht, maar kijken naar de mens in zijn totaliteit.

Om verschillende redenen zetten we binnen onze praktijk Lichaamsgerichte coaching in:

·      Herstel van balans en vitaliteit

·      Ontladen van spanningen en in het lichaam opgeslagen emoties

·      Hervinden van ontspanning en zelf duurzaam leren zorgen voor een ontspannen lichaam 

·      Onderzoeken wat het lichaam verteld over een vraagstuk waar we mee bezig zijn

·      Herstellen van het contact met jezelf en daarmee ook deander

·      Oplossen van trauma en blokkades: intense gebeurtenissen en/of emoties

·      Leren handelen vanuit je eigen basis: eigen behoeften en natuurlijk ritme

·      Meer rust, veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen door je bewust te worden van je eigen plek en grenzen

·      Leren luisteren naar je lichaam, gevoel en intuitie als (hooggevoelig) instrument in de wereld 

 

Vaak denken we dat alle ideeën en overtuigingen die we over onszelf hebben zich alleen huisvesten in ons brein. Maar deze zijn echter terug te vinden in ons hele lichaam. Het maakt een groot verschil of je de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam of vanuit een meer levendig ontspannen lichaam. 

Met een gespannen lichaam ben je meer geneigd bezig te zijn met het oplossen van problemen. Met een meer ontspannen lichaam mag het leven meer een avontuur zijn. 

Een ontspannen lichaam waarin je energie vrij kan stromen voelt meer compleet en vrijer. Vrij van pijn, spanningen en opgeslagen emoties.

Tijdens een sessie werk ik met verschillende manieren van aanraking, gronding en ademhaling. Samen zoeken we de grens op waar weerstand en ontspanning elkaar ontmoeten zonder hier overeen te gaan omdat ieder lichaam zijn eigen tempo heeft.

Een dieper verlangen ligt vaak ten grondslag aan een coachvraag. Een verlangen waar je vaak niet bij kunt komen omdat in het gebied waar dit verlangen zich huisvest, teveel spanningen of verkramping aanwezig is. 

Met juiste aanraking, ademhaling, aandacht en het stellen van afgestemde vragen is het mogelijk de spanningen in het gebied te ontladen. Er ontstaat dan meer vrijheid en bewustzijn op die plaats in je lichaam. Het proces tijdens de sessie geeft inzicht in je coachvraag. 

Een lichaam waarin je energie meer vrij kan stromen maakt dat je makkelijker handelt vanuit je basis en meer kan leven vanuit je gevoelsaandacht.

Lichaamsgerichte coaching is een fijne en effectieve manier om met jezelf in contact te komen. Voelen brengt je dichtbij jezelf, brengt je weer dichterbij “zijn”.

Als het lichaam aangeraakt wordt, wordt de geest aangeraakt. Elke verandering in het lichaam biedt de mogelijkheid een verandering in de geest te laten ontstaan. Naarmate je lichaam en geest meer als één kunt ervaren en begrijpen, raak je meer in balans.

Het is altijd mogelijk een sessie in te zetten om te verkennen of Lichaamsgerichte coaching voor jou een fijne insteek is. 
 

Als je goed (binnen) in je vel zit kan je jezelf niet voorbij lopen.

Cor Visser


Tarief voor een sessie van 1,5 uur is € 225,00 excl. BTW

Voor particulieren € 155,00 incl. BTW