Relatiecoaching

 

Samen met een coach werken aan jullie relatie zodat je weer kunt genieten van en groeien met elkaar. 

 

Gedragspatronen die je samen hebt opgebouwd en die soms al vanuit je jeugd bij je zijn kunnen verstorend werken in de liefde. We worden verliefd of hetgeen dat de ander ons biedt en we vaak in onszelf naar verlangen. Het kan maar zo zijn dat dit juist het gedrag is dat later in de relatie moeilijkheden geeft in de verbinding en de communicatie.

 

Het leven zelf staat niet stil. Levensgebeurtenissen als verandering van werk, verlies van dierbaren, ouderschap, nieuwe wensen en waarden en je eigen innerlijke groei en verandering maken dat een relatie een continue hervinden is van jezelf en elkaar.

 

Niets spiegelt zo hard je mooiste en donkerste kanten als de liefde dat kan doen. 

Een prachtige kans om via de liefdesrelatie beiden nog meer tot leven te komen en een pittige klus.

 

Maar wat als dat nu stroef verloopt.

De relatie meer energie kost dan geeft. 

Je samen steeds terugkerende en soms uitputtende thema’s en dynamieken belandt?

Je zelf of samen verdriet voelt om de potentie die er in de relatie is maar die er niet uitkomt.

 

Het is mogelijk om dan samen met mij aan de slag te gaan om inzichten en handvatten te krijgen die jullie verder kunnen helpen. 

 

Relatiecoaching inzetten kan:

·               preventief – een bedding bouwen voor de toekomst(ige) plannen

·               als je beiden voelt en weet dat het nodig is

·               als er een vertrouwensbreuk is ontstaan 

·               als je niet zeker weet of je bij elkaar wilt blijven en dat ook kans van slagen heeft (met begeleiding) of gelukkiger zult zijn als je elkaar, zorgvuldig en met zorg naar elkaar loslaat

 

 

De doelen

 

De doelen van een traject voor Relatiecoaching zijn:

 

·      Inzicht in jullie individuele en gezamenlijke:

o   Wensen en verlangens

o   Waarden

o   Toekomstbeelden en dromen

 

·      Inzicht in wat verstorend en wat versterkend is voor (het herstellen van) je eigen balans en die van de relatie.

 

·      Inzicht in jezelf: 

o   kwaliteiten en overlevingsmechanismen en de rol die je systeem van herkomst hierin speelt.

 

·      Inzicht in de dynamieken binnen jullie relatie:

o   Wat herhaald zich steeds energie is de herkomst van deze dynamieken.

 

·      Interventies (waaronder familie-opstellingen) om ineffectief gedrag te doorbreken en ruimte te maken voor het versterken van effectiever gedrag.

 

·      Handvatten voor effectiever communiceren met elkaar.

 

·      Weten hoe je goed samen door kan of goed samen afscheid gaat nemen.

 

                                                                                                                                                                           

 

Het traject

Het traject omvat een intakegesprek, 8 sessies en 2 terugkomsessies.

 

Het traject ziet er als volgt uit:

 

Stap 1 

Zelfinzicht en inzicht in elkaar (sessie 1 en 2)

 

In de eerste twee sessies maken we met jullie een analyse van jullie beider kwaliteiten en ineffectief gedrag. Je krijgt inzicht in hoe gedrag in zijn algemeen ontstaat (psycho-educatie).

 

Jullie kijken met elkaar mee in deze ontdekkingstocht waardoor er een stevige basis van begrip en inzicht naar elkaar ontstaat.

 

 

Stap 2

Inzicht in het ontstaan van jullie gedrag (sessie 3 en 4]

 

In sessie 3 en 4 krijgen jullie inzicht in waar jullie gedrag, belemmeringen en valkuilen hun oorsprong hebben. We kijken hoe jullie gezin van herkomst de voedingsbodem is voor hoe je vandaag leeft, werkt en liefhebt en waar ruimte zit om anders te kijken, denken, handelen en begripvol te zijn naar jezelf en elkaar voor het groeiproces waar je (samen) in zit.

 

Stap 3 

Bewust communiceren (sessie 5 en 6)

We kijken samen hoe jullie communiceren. Wat er anders kan. Maken afspraken die helpend zijn om de communicatie te versterken en geven jullie praktische tools.

 

Stap 4

Samen Leven (sessie 7 en 8)

Je ontdekt zelf en samen hoe jij jouw en hoe jullie samen je leven vanaf dit punt vorm willen gaan geven. Een spannende balans tussen ik (autonomie) en de ander (in verbinding). Hoe neem je en/of geef je ruimte. Wat kom je daarin tegen. Waar liggen de uitdagingen en wat hebben jullie hierin (blijvend) nodig. Wat zijn jullie, wensen en dromen en hoe geven jullie die vorm.

 

 

Twee terugkomsessies

 

Gedurende het proces blijven we in gesprek over hoe het gaat met het handen en voeten geven van alles wat jullie aangereikt is.

Groeien vraagt tijd. Gaat met vallen en opstaan en vraagt liefdevolle aandacht. 

Samen met jullie kijken we na 3 maanden en na 6 maanden wat jullie tegenkomen in het proces in alledag en wat jullie eventueel nodig hebben.

 

 

Nog van belang

 

De sessies zijn gericht op (zelf)onderzoek, bewustwording en handvatten voor nieuwe vaardigheden en gedrag. Aan de basis van het traject staan de inzet van systemische interventies.

 

Mochten er tijdens het proces aspecten aan het licht komen die voor een van jullie extra individuele begeleiding vragen, denk daarbij aan oude pijn, trauma’s of onverwerkt verlies die dieper ingrijpen dan we binnen een gezamenlijke sessie kunnen behandelen. Dan zullen we dit met jullie overleggen en kan het voorkomen dat we een extra individuele sessie aan jullie voorstellen voor degene die dat nodig heeft.

 

Jullie worden begeleid door twee coaches, een man en een vrouw. Ervaring leert dat dit goed bedding geeft en als zeer veilig wordt ervaren.

 

De bijeenkomsten hebben een regelmaat van eens per twee tot maximaal zes weken en vinden plaats in de praktijk van MAMSA, Debijelaan 2a, 2871 LE, Schoonhoven.
 

 

Kosten

 

De kosten zijn € 290,40 incl. BTW per sessie en € 3194,40 incl. BTW voor het totale traject.

 

Het totale traject bestaat uit:

·       een intakegesprek en analyse van wat er nodig is

·       8 sessies en 

·       2 terugkombijeenkomsten in de periode erna

 

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend kennis te maken. Als na het intakegesprek blijkt dat er iets anders nodig is of er niet de juiste klik is met ons als coaches zijn er geen kosten verbonden aan dit gesprek.