Inspirerende boeken

 

Er raast een spirituele Renaissance over de wereld en het is door niets of niemand staande te houden

– Marianne Williamson

 

Boeken voor persoonlijke ontwikkeling:

 

De moed van imperfectie

Auteur: Brene Brown

Beschrijving:

Dr. Brene Brown is professor aan de Universiteit van Houston en deed twaalf jaar onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte.

In dit boek moedigt ze op een eerlijke, warme en grappige manier de lezer aan om perfectionisme te laten varen, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven.

 

Herbergen van verlies

Thuiskomen in het land van rouw

Auteurs: Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine noten

Beschrijving:

Een prachtig standaardwerk over rouw en verlies. Je wordt als lezer aan de hand meegenomen door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Het nodigt uit om in je eigen rugzak te kijken waar ook verlieservaringen te vinden zijn, die schatten herbergen en mogelijkheden om het leven opnieuw ten volle te omarmen.

 

Nooit meer te druk

Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld

Auteur: Tony Crabbe

Beschrijving:

Tony Crabbe is bedrijfspsycholoog en baseerde dit boek op nieuw psychologisch onderzoek en zijn ervaringen binnen bedrijven als Disney en Microsoft.

Nooit meer te druk is geen timemanagement boek maar een praktisch boek dat helpt bij het maken van keuzes. Het biedt oplossingen om meer controle over je leven te krijgen met gerichte aandacht op de dingen die je doet.

 

 

Vier vragen die je leven veranderen

Auteur: Byron Katie

Beschrijving:

Een gespannen en onaangenaam gevoel is het resultaat van een gedachte. Door ons denken te onderzoeken pakken we het gevoel bij de wortel en zoeken we niet naar oplossingen buiten onszelf. Dit boek omschrijft een fantastisch simpele methode om hier mee aan de slag te gaan.

 

De Tzolkin openbaart je potentieel

Auteurs:  Kees Visser en Barbara C. Roth

Beschrijving:

Een helder en duidelijk werkboek waarmee je inzicht kunt krijgen in je eigen potentieel. Inzicht in: je innerlijke kracht, doel van je leven, de belangrijkste (leer)obstakels die je op je pad tegenkomt, van welke hulpbronnen je het beste gebruik kunt maken, wat je grootste talent is en hoe deze te ontginnen,etc.

 

De weg ligt onder je voeten

Auteur: Marcel Derkse

Beschrijving:

Marcel neemt je mee en nodigt je uit om je leven te leven in het moment - met iedere stap die je neemt. Hij deelt zijn visie op hoe we als mensheid onderweg zijn met elkaar en welke mogelijkheden er voor ons liggen om in harmonie met onszelf en elkaar te leven.

 

Innerlijke rust

Auteur: Anselm Grun:

Beschrijving:

Waar mensen ten diepste naar verlangen is innerlijke rust, in harmonie zijn met zichzelf. Anselm beschrijft in dit boek wegen naar de plek van stilte en rust in je eigen leven. De weg ernaar toe ligt vol kansen voor spirituele groei en menselijke rijping in het gewone, alledaagse leven.

 

De ontknooping

Auteur: Marinus Knoope

Beschrijving:

Een boek dat ons laat zien dat onze zogenaamde negatieve emoties met elkaar een ingenieus innerlijk navigatiesysteem zijn dat ons de weg wijst naar een waardevol en vervullend leven. Het boek bevat ee uitgebreide lijst met emoties waarin je per emotie de diepere betekenis en behoefte kunt lezen voor zelfmanagement.

 

Wonderen met woorden

Auteur: Willem Lammers

Beschrijving:

Logosynthese is een nieuwe, efficiënte methode om beter om te gaan met de valkuilen, blokkades, versperringen en wegomleggingen op ons levenspad. Een eenvoudige doeltreffende (zelf)methode waarbij je gebruik maakt van de kracht van woorden.

 

Je hoort bij ons

Auteur: M. Franke-Griksch

Beschrijving:

Systemisch denken en handelen voor ouders, leraren en leerlingen.

Een verhelderende kijk op wat er vaak onzichtbaar meespeelt in leer- ontwikkelings- en groepsprocessen, met eenvoudige interventies om de balans/orde te kunnen herstellen waar dat passend is.

 

Hoog Sensitieve Personen

Auteur: Elaine N. Aron

Beschrijving:

Een boek dat mensen met (kenmerken van) hoog sensitiviteit bewust maakt, herkenning geeft en handvatten biedt hoe om te gaan met hooggevoeligheid.

 

De sleutel tot zelfbevrijding

Auteur: Christiane Beerlandt

Beschrijving:

Psyche en emoties spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en de genezing van ziekten. Het boek beschrijft de psychische, emotionele oorsprong van 1300 ziekten (lichamelijke klachten), de symbolische betekenis en geeft handvatten waar je (naast medische en/of alternatieve geneeswijzen) jezelf kunt ontwikkelen om het proces van genezing te ondersteunen.

 

Vergeten kwijt en afgeleid

Auteurs: Joyce Cooper-Kahn en Laura Dietzel

Beschrijving:

Executieve functies zorgen ervoor dat we kunnen plannen, organiseren, impulsen onder controle kunnen houden en ons gedrag kunnen monitoren. Volwassenen en kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen en ook bij een groep mensen zonder diagnose komen zwakke executieve functies voor. Dit boek is een praktische gids voor ouders, bol van realistische en op wetenschap gebaseerde compassie-volle adviezen en is ook voor jezelf als jouw executieve functies zwakker zijn een waardevol boek.

 

Brain-gym in de praktijk

Energetische oefeningen voor mensen met leerproblemen

Auteurs: Paul Dennison en Gail Denisson

Beschrijving:

Een boek vol bewegingsoefeningen die de communicatie tussen beide hersenhelften bevordert. Helder en simpel beschreven zodat je in de juiste context de juiste oefening kunt aanreiken of zelf toepassen.

 

De kracht van het nu (in de praktijk)

Auteur: Eckhart Tolle

Beschrijving:

‘Als je het contact met de innerlijke stilte verliest, verlies je het contact met jezelf’. Wanneer je het contact met jezelf verliest verlies je jezelf in de wereld. De kunst is in het nu te leven. Eigenlijk is het allemaal heel simpel maar de kunst is om de knop te vinden en de kwantumsprong in ons bewustzijn te maken. Eckhart reikt in dit boek (kernachtig samengevat in het deel de kracht van het nu in de praktijk) handvatten hiervoor aan.

 

Je kunt je leven helen

Auteur: Louise Hay

Beschrijving:

Het leven is niet iets wat ons overkomt.

Louise deelt haar diepgaande inzichten die den bron van inspiratie zijn om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

 

De kracht van echte vrouwen

en

De kracht van echte mannen

Auteur: David Deida

Beschrijving:

David schrijft over man en vrouw zijn, spirituele en seksuele groei en kan ondersteunend zijn voor mannen en vrouwen om weer (meer) in contact te komen met hun mannelijke cq vrouwelijke kern en/of inzicht te krijgen in de relatie en polariteiten tussen man en vrouw.

 

Boekentips voor professionals en geïnteresseerden in het systemisch werkveld:

 

De maskermaker

Wiebe Veenbaas, Joke Goudswaard, Henne Arnolt-Verschuren

Beschrijving:

De maskermaker gaat over systemisch werk in combinatie met lichaamswerk. Bij het werk met fsamilieopstellingen zijn de karakterstructuren zowel een diagnostisch instrument als een therapeutische ingang. De achtergrond van basale levensthema’s waar mensen in kunnen vastlopen wordt belicht in dit boek en hoe er met deze blokkades gewerkt kan worden. Het uitgangspunt is dat een karakterstructuur een reactie is op een in de knel geraakte psychische basisbehoefte. Deze werkt door in het lichaam, de energie, de manier van in het leven staan en het contact. De overlevingsstrategie beperkt de bewegingsruimte, maar verwijst tegelijkertijd naar het ongeschonden stukje van de ziel.

 

Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien

Ursula Francke

Beschrijving:

Een van de toepassingen van opstellingen is het 1 op 1 werken. Opstellingen kunnen niet alleen aan tafel en op de vloer gedaan worden, maar ook via de verbeelding. Werkvormen en belangrijke aandachtspunten in de begeleiding worden in dit boek beschreven.

 

De verborgen boodschap van psychische stoornissen (de waarheid heelt de waan)

Auteur: Frans Ruppert

Beschrijving:

Frans gaat ervan uit dat psychosen en schizofrene ziektebeelden het gevolg zijn van een verwarring op zielsniveau in het familiaire bindingssysteem. Een verwarring ontstaat door gebeurtenissen die het familiaire geweten in een uitzichtloze positie hebben gebracht (gewetensnood): onopgehelderde sterfgevallen, afgedekte incestgevallen, moorden, het verzwijgen van de ware afkomst van een kind. Om het systeem te beschermen worden dergelijke gevallen ontkend. Een familielid kan de symptomen van deze verwarring overnemen zodat het via deze persoon aan het licht komt. Op een versleutelde manier brengen deze mensen een boodschap uit het systeem naar buiten: waanvoorstellingen, hallucinaties, ongewone handelingen.

Het motto van de schrijver is: waarheid en duidelijkheid helen de waan.

 

De verborgen dynamiek van familiebanden

Auteur: Bert Hellinger

Beschrijving:

Vee van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden (representanten of andere materialen) ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen de familierelaties zich aftekenen. Zo kan een kind vaak onbewust verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen.

 

Het verbindende veld

Auteur: Jan Jacob Stam

Beschrijving:

Een boek met systemische inzichten en voorbeelden uit de praktijk in werk en organisaties. Het boek leest als een bundel en is prikkelend en inspirerend voor wie in of met organisaties werkt.