Begeleiding en advies bij vitaliteit- en ontwikkelingsvraagstukken van mens en organisatie
 
Leuk dat je interesse hebt in de Coachopleiding van MAMSA!
De opleiding is bedoeld om je in een half jaar kennis, inzicht en vaardigheden te geven om
cliënten (systemisch) te kunnen coachen en…..je eigenheid als coach te ontdekken.
Mijn methodiek, de stappen en instrumenten komen allemaal aan bod.
 
Info over de opleiding:
 
- 12 dagen verdeeld over 6 maanden
- op een vaste dag in de week
- met minimaal 4 en maximaal 10 mensen in jouw groep
- Na 6 maanden ga je 5 (proef)cliënten begeleiden uit je eigen netwerk
- Ik begeleid je tijdens 3 supervisiegesprekken om dit verantwoord en met maximaal
  leerrendement te doen
 
Je krijgt een zeer betaalbare opleiding, met direct inzetbare tools en veel aandacht voor
ieder individu gezien de grootte van de groep.
 
Je ontvangt:
- 12 modules 
- een opleidingsmap met literatuurlijst die je naar behoefte en ruimte in kunt zetten
  (niets verplicht)
- het digitale werkboek waarmee je met de client aan de slag kan als dat je werkwijze is
- de competentie- en loopbaanwaardenkaartjes van MAMSA waarmee je fysiek
  gereedschap in handen hebt voor je cliënten 
 
Uiteraard zullen al je vragen, persoonlijk, professioneel en op het vlak van ondernemerschap
(indien relevant) ruimte krijgen en ben ik gedurende jouw leerproces ter beschikking voor je.
 
De kosten zijn:
170,- euro per dag x12 dagen
3 supervisiegesprekken van 170,-
 
Totaal: 2.550,00 ex btw.
 
We overleggen met elkaar hoe jij (of de eventuele werkgever) graag de kosten wil betalen:
ineens of in 3, 6 of 12 termijnen.
 
Om een indruk te geven van de opbouw van de opleiding zijn dit de modules:
 
1. Jij als coach
 
Begeleiding en advies bij vitaliteit- en ontwikkelingsvraagstukken van mens en organisatie
 
- Wounded Healer: achtergrond, waarden en drijfveren, opgedane kennis en
levenservaring (gemis in ouders als basis)
- Eigen stijl vinden
- De kunst van het helpen 
- Je plek als coach
- De ouders eren
- Aandacht
- Contra-indicaties
- Overdracht, tegenoverdracht
- Geraakt worden, cliënten aantrekken bij eigen thema’s
- Intuïtie, zesde zintuig, synchroniciteit
- Humor
- Zelfzorg
 
2. De Reis van de held – biografisch werken deel 1
- Zielenreis (vorige levens, vrije keuze, prenatale stadium, geboorte)
- Levensfasen
- Het Script en counterscript
- Ontwikkeling van gedrag
- Lijden en Levenselixer (apocalyps, het oplichten van de sluier)
- Regie in het leven
- Biografische opdrachten
- Narratieve benadering
- Eerste verkenning Systemisch veld
 
3. Biografisch werken en Systemisch werken deel 2
- Narratieve benadering
- Het genogram
- Inleiding op systemisch werk
- Introductie op begeleiding van een systemische (tafel)opstelling
- Demo’s: systemische (tafel)opstellingen
 
4. Biografisch en Systemisch werken deel 3
- Het werken met vloerankers (opstellingen 1 op 1)
- Demo’s opstellingen op de vloer
- Oefeningen Systemisch coachen met je client
 
5. Karakter, kras, masker, ego en innerlijk kind deel 1
- Theoretische achtergrond karakter en ego (schaduwwerk)
- Het Kernkwadrant
- Koppelingen Kernkwadrant met systemische thema’s
 
6. Karakter, kras, masker, ego en innerlijk kind deel 2
- Karakterstructuren van Reich
- Theorie
- Verkenning
- Zelfinzicht
- Toepassingen in de coachpraktijk
 
Begeleiding en advies bij vitaliteit- en ontwikkelingsvraagstukken van mens en organisatie
 
- Laban: Lichaamsgericht werken
- Introductie
 
7. Trauma
- Verkenning rondom trauma in de coachpraktijk
- Paniek en angstcirkel
- Copingsmechanismen
- Logosynthese: werkvorm voor het transformeren van trauma ea blokkades
 
8. Innerlijke ikken
- Transactionele Analyse en het OVK-model:
  de verinnerlijkte ouders en het effect ervan
- Voice Dialogue: inzicht en regie op de innerlijke ikken
 
9. Redecision
- De drenkeling (Drowning Person Diagram)
- Herbesluiten nemen voor nieuw gedrag (Redecision)
- Theory U: de weg van transformatie
 
10. Coachen op de goede laag
- Intakegesprek: de basis voor je traject
- De vraag onder de vraag
- De neurologische niveaus
- Werken met de Coachmatrix
 
11. Essentiële werkvormen en Quantum Touch
- Het mercedesmodel: voelen, denken en doen alligned en stappen kunnen zetten
- De dramadriehoek: omgaan met weerstand en gedoe
- Quantum Touch: (zelf)helingsmethode als onderdeel van je traject
 
12. Proefcliënten
- Opbouw traject proefcliënten
- Het werkboek voor je client
- Verkennen van thuiswerkopdrachten client en vertaling naar de sessie
- De elementenvierhoek van Adriaan Hoogendijk
- Loopbaancoaching: elementen
- Inzicht in Loopbaanwaarden en Competenties (kaartensets MAMSA)
- Inzicht in gewenste werkvelden en beroepen (kaartensets MAMSA)
 
Het is (nog) geen opleiding waar accreditatie of diplomering mogelijk is. 
Maar ik sta wel in voor kwaliteit. 
Kom gerust bij me met mocht je vragen hebben.
Ik kan altijd een telefonische afspraak of een moment voor een kop koffie/thee met je
inplannen om dat in alle rust te doen.
 
Begeleiding en advies bij vitaliteit- en ontwikkelingsvraagstukken van mens en organisatie
 
Mocht je iemand willen spreken die de opleiding aan het ervaren is of afgerond heeft, kan ik
je in contact brengen!