Missie & Visie

 

Wat ik doe:

Begeleiden bij bewustzijnsgroei en ontwikkeling van mensen en organisaties.


Veel van de problematieken in de wereld en tegelijk in het wereldje van jou en mij lijken te verergeren door onwetendheid, kijken met een beperkte scope en gesloten hart en de neiging van het ego te willen overleven.

We bijten ons onbedoeld en vaak uit angst vast in oude patronen en oplossingen, zoeken bevestiging in een omgeving die onze vertrouwde manieren ondersteunt en krijgen steeds wat we altijd al kregen.

Ieder mens doet ertoe. Iedereen kan zijn potentieel aanboren of is een levende inspiratiebron voor anderen door wie hij of zij is. Iedereen heeft betekenis voor de wereld.

Als er levens- of loopbaanvragen zijn, organisatie vraagstukken liggen waar meerdere mensen bij betrokken zijn, als een mens ‘vastloopt’ of de wens heeft bewust een groeistap te maken dan ligt daar een kans.

Het is HET moment om dit te doen vanuit een aandachtige houding. Met wakkere zintuigen, een open hart en geest en een kans om oude ballast los te laten en nieuwe wegen in te slaan.

Ik ben graag daar, precies op dat moment als de lijdensdruk en/of het verlangen hoog is om jou of de mensen van een organisatie te begeleiden met deze fase.


Hoe ik dat doe, de weg waarlangs:

 • Met een breed aanbod aanbod aan begeleiding (zie aanbod) waarbij de intake zeer belangrijk is. Daarin kijken we of ik als professional kan bieden wat er werkelijk nodig is en of het mogelijk is om van start te gaan.
   
 • Je bent een vrij mens, je bepaalt vanuit eigen regie wat er wel en niet gaat gebeuren, ook als je wens is om te leren je eigen regie te pakken
   
 • Ik leg je bij iedere interventie uit wat we gaan doen, waarom we dat gaan doen en wat je kan verwachten
   
 • Het is mijn vak de juiste ‘gereedschappen’ in te zetten maar jij mag altijd aangeven of iets wel of niet bij je past en je op die manier wil werken
   
 • We kunnen groeiprocessen niet dwingen, wel de omstandigheden creëren waarin het kan gebeuren
   
 • We leren een leven lang, coaching is een stroomversnelling of hulp bij het wegnemen van hindernissen, het leven zelf is de werkelijke coach
   
 • We zijn gelijk, ik ga mijn weg, jij het jouwe en we leren van elkaar
   
 • Organisaties zijn levende organismen, met een geschiedenis en brede context met wortels in de samenleving, vanuit die bril bekijk ik de potentie en het ontwikkel vraagstuk
   
 • Professioneel: met heldere afspraken, duidelijke doelen, zicht op de context waarin het zich afspeelt (fasering, juridische aspecten, strategische component) en een goede evaluatie van het proces en de behaalde resultaten.
   
 • In samenwerking met professionals binnen de organisatie of collega professionals die ik in overleg betrek waar dat zinvol is.
   
 • Als we aan de slag zijn en ik ervaar plezier, gezonde spanning op de lijn en het gevoel dat het moeiteloos gaat weet ik dat ik op de goede weg zit.
   
 • Ik volg mijn intuïtie, de signalen van mijn lichaam, zet mijn vakkennis en ervaring in en neem waar wat de mens(en) omgeving tonen en wat zich daarin spiegelt.
   
 • Ik ontvang een passend tarief dat in balans is met wat ik geef.
   
 • Ik ben beschikbaar voor nazorg (komt zeer zelden voor).
   
 • Ik zorg goed voor mezelf: neem verantwoordelijkheid voor eigen processen en een leven lang leren, ontwikkel mij waar nodig, doe opdrachten die passen bij mijn prive/werkbalans van het moment en wordt gespiegeld en gevoed (en vice versa) door collega’s.