Life Integration Process (LIP)

De sterkste verbinding is de verbinding met jezelf.

Als je die bent kwijtgeraakt kun je je verloren, depressief of gedesoriënteerd voelen. Je mist een bepaalde flow in je leven, voelt een bepaald onvervuld verlangen en loopt mogelijk rond met de vraag; 'Is dit het nu?'.
Zelfs al heb je veel mensen om je heen en lijkt het dat je alles hebt wat je hart begeert.

LIP-opstellingen zijn ontwikkeld door Wilfried Nelles. Hij geeft in zijn boek "Het leven kent geen weg terug", een heldere uiteenzetting over de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en beschrijft daarbij zeven levens- en bewustzijnsstadia.

Op basis van deze bewustzijnsstadia heeft hij een nieuwe vorm van structuuropstellingen ontwikkeld waarin je jezelf kunt ervaren in de verschillende stadia van jouw leven, en zo tegenkomen waar mogelijk nog wat te verwerken of integreren is. Een nieuwe en pure ontmoeting met jezelf op zielsniveau.

Het verschil met 'gewone' familieopstellingen

Bij LIP-opstellingen gaat het in tegenstelling tot familieopstellingen niet om de relaties tot andere mensen of de plaats of rol in het systeem, maar puur om de mens en de innerlijke houding tot zichzelf.
We kunnen werken aan tafel, 1 op 1 op de vloer met vloerankers en in een groep met vloerankers en representanten.


De vloerankers in de LIP opstelling corresponderen met de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de daarbij beschreven zeven levensstadia.
Het berust op het inzicht dat ons leven met alles wat zich daarin heeft afgespeeld volledig zonder alternatief is, en dat in die zin alles in orde is zo als het is, en zoals het was.

Je wordt uitgenodigd om, in het hier en nu, open te staan voor wat is, voor wat is geweest en voor wat nog gaat komen. Tijdens een opstelling sta je op de plek van de 'volwassene' (de huidige levensfase) en worden er representanten opgesteld voor de drie eerdere fasen van het leven; 'het ongeboren kind' (je essentie), 'het jonge kind' en 'de adolescent'.

Het geeft je de mogelijkheid om de ervaringen uit al deze fasen op zielsniveau te ontmoeten en ze te laten zijn; zonder spijt, zonder verwijt, zonder schaamte, precies zoals ze waren.