Teamcoaching

 

‘Ik blijf me verwonderen als ik zie waartoe een groep mensen in staat is als het verlangen en de potentie die al aanwezig is zichtbaar wordt gemaakt’.

‘Ik hou van dit vak’.

 

Als een team een ontwikkelvraag heeft, vastloopt in patronen, de eigen groei en/of efficiëntie belemmerd is het wijs om pas op de plaats te maken.

Als begeleider verken ik eerst met de leidinggevende (bestuur, directie en/of HR-adviseur) en waar passend met het team zelf, het vraagstuk. Hierbij neem ik de totale context van het team (geschiedenis, plek binnen de organisatie, context van de organisatie, etc.) en de rol en impact van de leidinggevende(n) in mijn blikveld mee.  Wat zijn de signalen die het team afgeeft over wat er misschien op een diepere laag speelt in de organisatie? Door met elkaar met een andere bril te kijken kan er al e.e.a. oplossen en ruimte ontstaan.

Helder wordt op welk(e) niveau(s) de interventie moet plaatsvinden. Wat er zichtbaar en onzichtbaar meespeelt. En wat er nodig is om een goede bedding voor verandering te creëren.

Mijn taak is om de voedingsbodem te creëren, de ruimte en de bereidheid om open te kunnen staan om stappen te zetten met elkaar. De bereidheid om in de spiegel te kijken, verantwoordelijkheid te durven dragen voor jezelf, het team en ieders eigen aandeel aan de gezamenlijke doelstellingen.

De opbrengsten van team coaching zijn vaak:

 • Jezelf en elkaar echt ontmoeten
 • Opnieuw verbinden
 • Je uitspreken en elkaar laten uitspreken
 • Echt luisteren en elkaar leren begrijpen
 • Rust en ruimte voor reflectie op wat er werkelijk speelt op een diepere laag: opnieuw kijken, opstelling
 • Inzicht in de aanwezige kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden van elkaar en het team als geheel
 • Bouwen aan een stevig fundament waar nieuwkomers in worden geïntroduceerd
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren
 • Erkenning voor elkaars eigenheid
 • Verwachtingen verhelderen
 • Inzicht in de eigen bijdrage aan het totaal

 

Theorie U

Otto Scharmer heeft samen met een aantal excellente vakgenoten theorie U ontwikkeld. Het is een beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs ruimte voor werkelijke verandering, diepgaande transformatie mogelijk wordt.

De stappen waaruit dit proces bestaan en de werkvormen die passen bij iedere processtap vormen de basis voor de begeleiding van het team en iedereen van invloed op het succes van het team.

Leren door doen is de meest effectieve methode.
We zijn niet gebaat bij conceptuele theorieën, benoemen van nieuwe waarden, papieren afspraken en goede voornemens alleen. Dat is hoogstens de nieuwe scope.

Wat wel werkt is als je met elkaar de andere manier ervaart en je vanaf dat moment weet dat het met deze collega’s ook werkelijk anders kan.
Eenmaal de stap gemaakt wordt het makkelijker om deze in de praktijk van alledag te herhalen.

De stappen zijn: opnieuw kijken en waarnemen (open mind) – voelen (open hart) – loslaten wat niet meer werkt – stil worden (open wil) – nieuwe mogelijkheden zien en deze uitkristalliseren – experimenteren – doen.
Wat een energie komt er steeds weer vrij en wat wordt het leuk en moeiteloos om de taken van het team te realiseren.

Binnen de team coaching kan onder andere gebruik worden gemaakt van: opstellingen, improvisatietheater en/of inzet van acteurs, inspirerende eenakters. Net wat past bij het doel en de mensen met wie ik mag werken. Ik schroom er niet voor om voorzichtig de grens op te zoeken, te spiegelen, provoceren en confronteren. Om precies dat gebied tussen comfort en effort op te zoeken waar we ons een klein beetje oprekken en kunnen groeien. Soms door een kleine stap te zetten die veel effect heeft of een onverwachte kwantumsprong voorwaarts te maken met elkaar.

Ik blijf me verwonderen en verbazen waartoe groepen mensen in staat zijn als het verlangen en de potentie die er al is, zichtbaar wordt.

De nieuwe werkvormen worden direct ingezet in het team en waar nodig gekoppeld aan afspraken over de nieuwe werkwijzen in de praktijk.


Graag maak ik kennis en bespreken we samen of teamcoaching een passende interventie is op dit moment.