Het proces
 

Wat we in grote lijnen kunnen zeggen over het proces is dat we langs een aantal natuurlijke stappen gaan waar we soms kort en soms langer stil zullen staan.

Theory U (Otto Scharmer) geeft prachtig woorden aan de processtappen. Pin ze niet vast. Het proces is vaak grilliger dan eenvoudig de stappen langs lopen.

Toch worden ze  hieronder zo helder mogelijk voor je beschreven:

 

Downloaden

Inzicht  in hoe je het altijd gedaan hebt. Wat je beleefd en wat je reactie daarop is. Wat jij als effectief en niet effectief ervaart of hinder van ondervindt. Ruimte maken om er met andere ogen naar te gaan kijken.

 

Opnieuw kijken (open geest)

Ont-dekken hoe je er ook naar kijken. Wat zie ik als ik opnieuw kijk. Wat is ‘werkelijk’  en wat is mijn bril (gedachten) geworden. Wat speelt er nog meer mee, in de context, in de diepte, in de geschiedenis.

 

Voelen (open hart)

Contact maken met jezelf. Met je vitaliteit, je hartsverlangens, verliezen, breuklijnen. Verbinding maken met jezelf, je lijf, je omgeving.

 

Loslaten (open wil)

Vastpakken om los te kunnen laten. Wat dient je en wat dient je niet langer. Wat heb je nodig om op passende wijze afscheid te nemen van het oude. Hoe maak je de overgang naar het nieuwe?

 

Presentie

Helemaal aanwezig zijn met alles wat er op dit moment in je leven is en in je leeft. Niets wegstoppen, ja zeggen. Open zijn. Ervaren dat je onderdeel uitmaakt van een groter veld waarin je gedragen wordt en waar signalen van het leven zelf belangrijke wegwijzers zijn. Luisteren, in stilte, dichtbij je zelf.

 

Laten komen

De nieuwe wegen, ideeën, gedragingen en inspiratie laten vloeien in mogelijkheden. Groot durven denken en dromen. Delen.

 

Uitkristalliseren

Vertalen naar scenario’s, praktische eerste stappen, aanboren van hulpbronnen. Steeds weer vanuit de vorige stappen: bewust van oude patronen, kijkend, voelend, in afstemming.

 

Prototyperen

Veilig experimenteren. Testen. Eerste verkennende stappen zetten. Vanuit mildheid naar jezelf. Durven falen. Doen.
 

Belichamen

De doelen zijn bereikt. Het nieuwe is ontstaan......