Voorwaarden NOBCO
 
Er is in de media veel te doen over coaching.
Het is prachtig dat ons vakgebied volop groeit. Een signaal dat er volop noodzaak is tot
bewustwording en groei.
 
Zo’n groot aanbod maakt het ook ingewikkeld voor cliënten. Want als cliënt wil je begeleid worden
door een professionele coach waarbij je je in veilige en kundige handen kunt voelen.
 
Hoe weet je of de coach professioneel en betrouwbaar is?
 
De NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) heeft daarvoor een Ethische Code en een
klachtenreglement opgesteld. Zij ziet erop toe dat haar leden zich verplicht blijven scholen
(PE-punten) en aan intervisie deelnemen.
En daar gaat het voor mij scheef.
We voldoen aan alle ‘eisen’ maar willen niet aan de leiband. Geen controle op hoe vaak we onszelf
scholen. Niet alleen opleidingen kunnen volgen bij instituten waar PE-punten te behalen zijn.
We willen vrij zijn. Onze verantwoordelijkheid nemen is vanzelfsprekend voor ons.
Precies dat wat we onze cliënten zo gunnen.
 
We hebben een Community lidmaatschap bij de NOBCO. Als we ‘NOBCO-coach’ willen ‘worden’ zijn
we niet trouw aan ons zelf.
 
Waar jij op kan en mag rekenen is:
 
- Dat we passie hebben voor ons werk. En vanuit dat plezier geschoold zijn en blijven. Dat
komt voort uit onze nieuwsgierigheid en een altijd lerende houding. We blijven ons
verdiepen en scholen: vakliteratuur, contact met vakgenoten, opleidingen en cursussen die
precies aansluiten bij wat er nodig is.
 
- Ons vak is een vak uit de praktijk. Hoe meer vlieguren er gemaakt zijn, hoe meer we als coach
hebben kunnen leren van onze successen en valkuilen. Je mag ons altijd vragen naar onze
ervaringen.
 
- Dat we echt aanwezig zijn, met aandacht voor dat wat jij inbrengt.
 
- Dat we vrij van oordelen en overtuigingen naar je willen luisteren. En met aandacht waken
dat we op een juiste manier interpreteren wat we waarnemen.
 
- Dat we in onszelf en onze ontwikkeling als mens blijven investeren. Het leven staat niet stil.
We kijken eerlijk naar ons zelf, naar wat het leven ons vraagt op te pakken in onze eigen
ontwikkeling. Ook als we lastige pijn of onbalans tegenkomen, nemen we dat serieus en gaan
ermee aan de slag. Het belangrijkste instrument in dit werk zijn we namelijk zelf.
 
- Dat we intervisie momenten plannen om te sparren met vakgenoten. Dat we nu in deze fase
met veel werkervaring als coach soms net zoveel leren van het lesgeven aan coaches en het
superviseren dan van verplichte intervisie-bijeenkomsten die ons niet passen.
 
- Dat er een klachtenreglement is binnen ons bedrijf (www.MAMSA.nl) waar je op kan
terugvallen en dat er in al die jaren (vanaf 2006) nog nooit een beroep op is gedaan.
Reden? Omdat als we in zo’n uitzonderlijke situatie terecht komen, we contact maken. En er
samen (cliënt en/of opdrachtgever) uitkomen.
 
- Dat we transparant zijn over onze achtergrond. Je onze CV’s op onze website kunt lezen:
behaalde diploma’s, ervaring en achtergrond staan hier vermeld.
Onze opdrachtgevers en werkervaring worden daarin ook benoemd. En als je wil mag je
contact leggen met mensen die graag als referentie willen dienen voor ons werk. Maar als je
ons ontmoet laten we ook onszelf zien als mens.
 
‘De roep om regulering op een groeiende markt groeit’ – lees ik in de media alsof regulering al het
antwoord is op een groter wordend aanbod van coaches in ons land. We zien en begrijpen de
wildgroei en de zorgen die dat met zich meebrengt.
 
Echter, de roep om echtheid, vertrouwen en persoonlijk leiderschap is veel groter.
Het reguleert zich vanzelf. Wie niet in staat is om goed werk te leveren heeft geen werk.
Als er geen vraag meer is zal het aanbod aan coaches afnemen.
Wanneer een coach aangesloten is bij een beroepsorde of gecertificeerd is biedt dat geen echte
garantie voor cliënten dat je te maken hebt met kwaliteit.
 
We kiezen er niet voor om binnen een vakgroep onszelf te voegen aan afspraken en regels die niets
toevoegen aan de kwaliteit, plezier of energie van ons als mens, ons werk en ons bedrijf.
We gaan onze eigen weg.
We nemen verantwoordelijkheid.
We leven vanuit vertrouwen.
En dat is precies waarin we hopen dat veel coaches mensen zullen begeleiden en het zullen
voorleven.
 
Kom gerust met al je vragen om te ontdekken of de klik er is en we je kunnen bieden wat je nodig
hebt.