Aanpak


Onze visie op leven, mensen en begeleiden van processen vertaald zich in onze aanpak.

Je bent vrij, jij hebt regie en we kunnen niets afdwingen. We kunnen wel tijd en ruimte creëren zodat transformatie kan ontstaan.
 

Hoe starten we?

De eerste stap is dat we elkaar ontmoeten. We verhelderen samen, indien nodig, je ontwikkelvraag en we vertellen je wat we in kunnen zetten om je te begeleiden hierbij. We kunnen alleen werken als er een klik is en als we voelen dat er voldoende ingrediënten en draagvlak  aanwezig is om aan de slag te gaan.

Vaak is de eerste ontmoeting ook de eerste sessie. Je kunt pas weten of je op de goede plek bent door te ervaren:  werkwijze, stijl, je wel of niet op je gemak voelen en het effect dat een sessie heeft op jou.

Afhankelijk van de route die we kiezen of gevraagd wordt, plannen we een volgende sessie, gaan we aan de slag met het programma zoals dit er ligt vanuit de organisatie of stemmen we af met de opdrachtgever.
 

Hoe lang duurt een traject?

Als we zouden weten en zeggen hoe lang het duurt voordat het proces van jou, een team of een organisatie nodig heeft binden we het proces en iedereen betrokken tot dat moment. We hebben geen idee. Het kan altijd anders gaan.

Wel kunnen we op basis van onze ervaring een schatting maken. Onderweg zullen we samen kijken wat de volgende stap is.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de begeleiding staan vermeld op de pagina's van ons aanbod.

Laat ons altijd weten als de financiële investering je in de weg zou staan om voor onze begeleiding te kiezen. Ik kijk graag met je mee hoe we e.e.a. passend kunnen oplossen.

 

Wat zetten we vooraf op papier?

Voor de afspraken die we vooraf maken (plan van aanpak en/of offerte) betekent dit dat we voor de opdrachtgever/werkgever helder op papier zet wat de doelen en insteek zullen zijn. Ik zal een minimum en maximum aantal sessies opnemen zodat de kosten inzichtelijk zijn en stuur een factuur per sessie achteraf.  

 

Vertrouwelijkheid

Alles wat we binnen de sessies delen wordt vertrouwelijk behandeld. Ook richting de werkgever, derden. Als we schriftelijk of mondeling communiceren met de opdrachtgever maak jij hier altijd onderdeel van uit. Je bent erbij of ontvangt de uitwisseling in cc. Ook alle digitale informatie is bij ons in veilige handen en wordt niet gedeeld.

 

Een intakegesprek en evaluatiegesprek met de opdrachtgever kunnen ook onderdeel uitmaken van het traject. Altijd in goed overleg. We vinden het belangrijk dat coaching niet op zichzelf staat maar goed integreert met prive en werk. Waar dat goed is en goed voelt worden eventuele partner en/of leidinggevende betrokken bij het proces.

 

Nazorg

Soms kan er enige dagen na een sessie wat boven borrelen dat meer dan alleen jou aandacht vraagt. Ook al komt dit zeer weinig voor, weet dat we altijd beschikbaar zijn voor nazorg.

 

Als het proces is afgerond is het afgerond. Als er behoefte is aan pauzes tussen de sessies of een terugkom moment na de eerste intensieve periode van begeleiding kan dat ook. Zo flexibel en wendbaar als groeiprocessen vragen.

 

Wat kan je verwachten?

Elk proces is uniek.

We kunnen dingen bespreken, zichtbaar maken, visualiseren, in een opstelling uitwerken, creatief vorm geven, in stilte ervaren, oefenen, ermee spelen, er een metafoor van maken, analyseren, in een opdracht voor thuis vorm geven, op een rijtje zetten en ordenen, noem maar op.......

De gereedschapskoffer is uitgebreid en ons vak is de juiste instrumenten eruit te halen voor jou en je vraag.